Rijke gezinsdag

Verschillende plannen liggen vanuit de politieke partijen op tafel. Om kansenongelijkheid tegen te gaan stelt D66 een ‘Rijke schooldag’ voor met 4 dagen gratis kinderopvang, warme lunch, clubs e.d..
Hier tegenover stellen de ROV en KOC Diensten een ‘Rijke gezinsdag’.

Zie deze video.