ANBI

Laat de belastingdienst meebetalen

Reformatorische Oudervereniging (ROV) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als lid/donateur giften van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting aftrekken.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een gift naar ons overmaakt. Het rekeningnummer is: NL45RABO 0146182804

 

Jaarrekening ROV 2022

Jaarverslag ROV 2022

 

Jaarrekening ROV 2021

Jaarverslag ROV 2021