Handreikingen voor ouders

Aan de vraag vanuit de Reformatorische basisscholen in Genemuiden om handreikingen voor ouders te maken hebben we gehoor gegeven. Naast de samenwerking met hen heeft Bijbels Beraad M/V, VGS en DMZ hierin meegedacht of een bijdrage geleverd. 

De ROV vindt het van belang en noodzakelijk dat ouders met hun kind(eren) spreken over seksualiteit in algemene zin en specifiek over homoseksualiteit en gender. Zo’n gesprek vraagt om een rustige en veilige setting. Ouders zijn (ook vanuit hun doopbelofte) de meest aangewezen personen hiervoor. Dit is niet makkelijk daarom willen we ouders een handvat geven met voorbeelden van vragen en extra informatie.
 
We willen graag via de scholen deze handreiking bij de ouders terecht laten komen. 
 
U kunt deze bestellen via de onderstaand formulier. De kosten van deze boekjes (A5-formaat) zijn € 2,- per stuk en € 3,- als u beiden bestelt. Verzendkosten worden als volgt berekend: tot 15 stuks = €5,- / tot 300 stuks = €10,- / meer dan 300 stuks = €15,-

Betaling vindt plaats door middel van een factuur.
 

Kinderen met rugtas