Jaarvergadering Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)

Team pionnen

Namens de ROV vertegenwoordigde Gerdien Lassche de grootste groep betrokkenen tijdens de jaarvergadering van de VGS, aldus Kees de Groot (panelleider tijdens de ALV van de VGS).
Het belang van het betrekken van ouders bij de school op alle gebied en zeker wat identiteit betreft werd onderstreept in een lezing van prof. Renée van Schoonhoven.
Zij gaf aan het eind van haar lezing vier belangrijke aanbevelingen:
1.    Kom uit voor uw geloof.
2.    Maak werk van ouderbetrokkenheid met name wanneer het gaat om missie, visie, identiteit, acceptatie en burgerschap.
3.    Richting de schoolleiders: faciliteer de leerkrachten om gesprekken aan te gaan met ouders. 
4.    Richting de kerk: Heb begrip voor het krachtenveld waar de school in staat.

 

https://www.rd.nl/artikel/972992-artikel-23-biedt-scholen-steeds-minder-vaste-grond-onder-de-voeten

Kopieer bovenstaande link en plak deze in uw browser om het hele artikel te lezen.