"Geef scholen de ruimte voor een eigen identiteit" - via Trouw

Bouwen

"Als we in onze rechtsstaat willen vasthouden aan respect voor diverse overtuigingen, dan moeten we koesteren en faciliteren dat er scholen zijn van diverse overtuigingen. En die waarden, waar onze samenleving óók iets aan heeft en die zorgen voor variatie in het publieke debat, kunnen we in een school met gezamenlijk gedragen identiteit levend houden en aan de kinderen bijbrengen."

Klik hier voor het hele artikel dat vrijdag 13-10-2023 in Trouw stond.