Dit doen we

#belangenbehartigen

De ROV is een organisatie die de belangen behartigt van ouders die kinderen willen aanmelden, hebben zitten of al het christelijk of reformatorisch onderwijs gevolgd hebben.


1.    De ROV komt namens de ouders op voor identiteitsgebonden onderwijs en laat dit geluid horen bij de overheid (ministerie van OCW, Tweede- en Eerste Kamer, Onderwijsraad enz.)

De ROV ‘vertolkt’ de behoefte die ouders hebben om identiteitsgebonden onderwijs in stand te houden. Het is voor een stabiele, evenwichtige ontwikkeling van kinderen belangrijk wanneer er aansluiting is bij de opvoeding door de ouders in het gezin, dat wat met in de kerk hoort en bij de schoolsituatie.

2.    De ROV geeft voorlichting workshops, training (aan groepen ouders, ouderraden, (G)MR, docenten, mentoren, directies) ter bevordering van een optimale ouderbetrokkenheid. 

De ROV vindt het in het belang van de ontwikkeling van het kind dat er tussen school en ouders een goede relatie is. Dit is helaas niet zo vanzelfsprekend. Wanneer ouders en school elkaar alleen spreken wanneer ‘er iets aan de hand is’ gaat er echt iets mis. De ROV wil ouderbetrokkenheid bevorderen.

3.    De ROV staat klaar voor vragen van ouders met vragen die betrekking hebben op hun kind in de schoolsituatie. U kunt uw vragen per mail of per telefoon stellen.

Ouders kunnen veel vragen hebben over hun kind op school en alles wat daarmee samenhangt. Deze vragen kunnen uiteraard gesteld worden aan de leerkrachten en de school van de kinderen. Het kan voorkomen dat u vragen heeft waarbij u het fijn vindt dat er een onafhankelijk wordt geluisterd of waarbij u graag een objectief advies nodig heeft. In deze gevallen kunt u met uw vragen terecht bij de ROV. Wij zijn er om u te helpen! Hierbij hanteren wij uiteraard het harmoniemodel. Dit betekent dat we gericht zijn op een goede relatie tussen ouders en school.

Wegwijzer
#participeren

Deelname Advies Raad van Ouders & Onderwijs

De ROV maakt in de persoon van Gerdien Lassche deel uit van de Ouder Advies Raad van Ouders & Onderwijs. In deze raad hebben allerlei ouderverenigingen zitting, zoals de VOO, Balans, OCO Amsterdam, Ouders010, Netwerk ouderinitiatieven en Stichting voor werkende ouders. Deze raad vergadert een paar keer per jaar en bespreekt hier onderwerpen en thema’s die een gezamenlijk belang dienen. Vanuit deze samenwerking wordt er indien nodig ook gezamenlijke reacties gegeven of brieven gestuurd naar bijvoorbeeld de vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer.

 

Lees hier het verslag van het overleg met de Ouderadviesraad.

header.jpg

Boodschap voor ouders van SGP-Kamerlid Bisschop