Congres 8 november 2024

D.V. 8-11-2024 vindt ons jaarlijkse congres plaats op locatie van de Driestar educatief in Gouda. Dit jaar is het thema ‘Het perfecte plaatje?!

Tijdens deze dag gaat het over het omgaan met verwachtingen en verplichtingen in deze tijd. Zowel tijdens de hoofdlezingen, als in de workshops wordt u als belangstellende een uitgebreid perspectief geboden op de verschillende aspecten van prestatiedruk in onze samenleving. Doelstelling is het bieden van praktische handvatten voor het omgaan met deze druk in diverse contexten. Wat zegt de Bijbel over het omgaan met prestatiedruk? Wat als je kind extra zorg of begeleiding (op school) nodig heeft? Hoe uit positieve ouderbetrokkenheid zich op dit thema? En wat is de rol en invloed van sociale media?

Bezinning, verdieping, gesprekken en ontmoeting komen aan bod tijdens een afwisselend programma.
Deelname voor ROV-leden is gratis. Niet-leden betalen €37,50 per persoon inclusief lunch.
Dit jaar wordt tijdens het programma ook kinderopvang aangeboden. Hierover volgt later meer informatie.

Van 9.30 tot 15.00 uur bent u als ouder, opvoeder, lid, niet-lid of belangstellende van harte welkom.
Zet u de datum alvast in de agenda?

Op een later moment volgt de mogelijkheid om u voor de congresdag en workshops in te schrijven. 

Congres 2024