Week van het gezin

Week van het gezin

Eerste (jaarlijkse) Week van het Gezin komt eraan

De landelijke politiek moet de maatschappelijke druk op het gezin verlichten. Stabiele gezinnen zijn in heel veel opzichten enorm belangrijk voor de samenleving. Om die noodzaak te onderstrepen, wordt van 8 t/m 15 mei 2023 voor het eerst een Week van het Gezin georganiseerd. De initiatiefnemers willen hiermee het gezin op de kaart zetten met oog voor de lasten, zorgen en verantwoordelijkheden van het gezin. Zij pleiten onder meer voor de volgende concrete punten:

  • Minister van gezinszaken, verantwoordelijk voor o.a. jeugdhulp, oplossen toeslagenproblemen en armoede in gezinnen. Ook een Kamercommissie gezinszaken is wenselijk.

  • Meer aandacht voor stabiliteit in gezinnen, bijvoorbeeld door financiële en opvoedingsondersteuning van ouders bij de geboorte van het eerste kind.

  • Vrije keuze voor het combineren van werk en zorg. Meer steun voor éénverdieners, zeker bij verlenen van mantelzorg .

  • Financiering van preventieve relatie- en opvoedingsondersteuning, toevoegen aan het Integrale Zorgakkoord (IZA) en bij preventieprogramma’s gericht op jongeren altijd ook een aanbod richting ouders.

  • Wettelijke voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan gezinnen, zoals in Amsterdam reeds gebeurt.

In de week zijn verschillende activiteiten met als hoogtepunt de Gezinsdag op zaterdag 13 mei 2023 in Madurodam, Den Haag. Dit wordt een mooie en goedkope dag uit voor gezinnen. Klik hier voor meer informatie.
Ook alle gezinnen van de Tweede Kamerleden krijgen een uitnodiging!
Nicki Pouw, Tweede Kamerlid voor JA21, doet bij de start van deze dag mee aan een vraaggesprek. 
In de Week van het Gezin wordt op dinsdag 9 mei 2023 een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin voor bovengenoemde punten wordt gepleit.   

Meer informatie over de Week van het Gezin is te vinden op www.weekvanhetgezin.nl.

Week van het gezin - 8 t/m 15 mei