Terugblik online congres | 23 april

Met dankbaarheid kunnen wij na vrijdagavond de 23e terugkijken op een geslaagd online congres. Dat ons lustrum boeide, bleek wel uit de verbondenheid die tijdens het programma op de avond merkbaar was. Er kwamen van de kijkers thuis diverse vragen binnen via de chat, die inhoudelijk konden worden behandeld. Overigens worden nog niet behandelde vragen meegenomen in de nieuwsbrief, die DV in juni verschijnt.

Het RD schreef een samenvatting over de avond in de vorm van een artikel, waar de diverse thema’s en sprekers aan bod kwamen: (zie https://www.rd.nl/artikel/924662-dr-richard-toes-acceptatieplicht-scholen-niet-onaanvaardbaar)

Heeft u de avond gemist en wilt u het programma (nogmaals) terugkijken?