Resultaten onderzoek Staat van de MR

Medezeggenschapsraad

De ROV heeft met de organisaties VOO, Ouders&Onderwijs en Laks meegewerkt aan een onderzoek/enquête onder (G)MR leden.  Dit is een tweejaarlijkse monitoring om de ervaringen, belangen, wensen en behoeften van MR-leden op het gebied van medezeggenschapsraad te onderzoeken.

Via deze link kunt u de uitslagen van het onderzoek lezen.