Prinsjesdag 2021

Prinsjesda2021

Wij vragen:
-    Of de overheid wil faciliteren en blijvend stimuleren dat ouders de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken zoals de schoolkeuze, kiezen voor het ouderschap, kiezen voor een rijke opvoedingsomgeving. 
-    Of de overheid ouders wil ondersteunen op het gebied van opvoedingsondersteuning en waar nodig ook financieel vanaf de geboorte van hun eerste kind om op deze wijze kansenongelijkheid tegen te gaan. 
-    Of vanwege de pluriforme samenleving de meningen en ideeën van de verschillende ouderorganisaties, zoals de ROV, blijvend gehoord en financieel ondersteunt kunnen worden.