Gezocht: ouders in de MR of Ouderraad

Ouders gezocht

Zit u als ouder in de MR of Ouderraad? Vul deze vragenlijst in! In samenwerking met Ouders & Onderwijs, VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs), LAKS en de ROV is deze vragenlijst samengesteld voor (G)MR leden of leden van een Ouderraad. We vragen MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs naar hun ervaringen als MR-lid. Zo komen we te weten wat er bij medezeggenschapsraden in heel Nederland leeft.

Klik hier voor de vragenlijst: https://q.crowdtech.com/iOAj1Va-tk2gUxO6SUpPdA?GA=4