Gezinsdag 2022 - Meld u aan!

Gezinsdag 2022

Gezins­Plat­form.NL or­ga­ni­seert D.V. zater­dag 21 mei een gezellige Gezins­dag in Speel­park Voort­hui­zen. Terwijl de kin­de­ren lekker spelen is er ruimte voor ont­moe­ting, een lezing over hech­ting in huwe­lijk & gezin en ver­tellen we over het gezins­plat­form. Geef je wel snel op, want VOL=VOL.

Pro­gram­ma
Tussen 10.30 en 11.30 uur is de inloop. In de mid­dag is het moge­lijk een in­ter­ac­tie­ve lezing bij te wonen door Hilde Berends, gezinstherapeut bij Eleos (specialist in chris­te­lijke ggz). Hilde zal ingaan op het thema hech­ting & gezin. “Ik neem u mee naar de onzicht­ba­re wereld van hech­ting: het cement in het huwe­lijk & gezin. Vragen die daarbij centraal staan, zijn: wat vraagt dat van mij als ouder en wat kan ik daar voor doen? En wat als het cement afbrokkelt? Is een veilige hech­ting be­lang­rijk voor het staan in deze maat­schap­pij?”

Entree
Voor de entree­prijs van €5,- per persoon (maximaal € 15,- per gezin) is er voor ie­der­een een broodje knakworst, koffie/thee voor vol­was­se­nen en limonade voor de kin­de­ren. 

 

Geef je op via:
https://www.gezinsplatform.nl/?p=info&ids=gezinsdag2022